OGŁOSZENIA PARAFIALNE  29 marca 2020 r.

  1. Przeżywamy dziś 5 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza mówi nam, że Jezus jest Panem życia i że Zmartwychwstanie Łazarza jest zapowiedzią zmartwychwstania każdego z nas. Jezus mówi Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem kto we mnie wierzy choćby umarł żyć będzie .
  2. Przyszła niedziela to niedziela palmowa porządek Mszy świętych jak w każdą niedzielę. Pamiętajmy o zarządzeniu ministra zdrowie dotyczącym liczby wiernych na nabożeństwach. Pierwszeństwo na Mszach świętych mają osoby, które zamówiły Msze święte w intencji swoich zmarłych.
  3. W pierwszy piątek miesiąca jak zawsze udamy się z posługa duszpasterską do chorych od godz. 9:00.
  4. Porządek nabożeństw w Wielkim Tygodniu podamy w najbliższą niedzielę.
  5. Postarajmy się, aby ten czas był czasem wyciszenia i głębszej modlitwy nie tylko w intencji ustania pandemii ale dobrego przeżycia świąt Wielkanocnych.
  6. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczące porządku nabożeństw w wielkim tygodniu będziemy podawać na bieżąco na stronie parafialnej i facebooku parafialnym.
  7. Zapraszamy na nabożeństwa w okresie Wielkiego Postu. Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek od godziny 16:30 -17:30 Adorację krzyża w piątek od godziny 16:30 na Drogę krzyżową w piątek od godziny 17:00 oraz na nabożeństwo Gorzkich żali w niedzielę po sumie o godzinie 11:30.
  8. Wszystkie nabożeństwa parafialne transmitujemy na parafialnym facebooku.
  9. W tygodniu pół godziny przed Mszami świętymi będziemy pełnić dyżury w konfesjonale dla tych którzy chcieliby przystąpić do spowiedzi świętej z okazji świąt Wielkanocy. Przypominamy jednocześnie, że okres Wielkanocy trwa do Zesłania Ducha Świętego i spowiedź jest zawsze możliwa w innym czasie.
  10. Na stronie parafialnej i na facebooku możemy pobrać rozważania stacji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, którą w tym roku przeżywamy wyłącznie duchowo.