Poniedziałek, 30 marca

16:30 + Beatę Bralską, Jadwigę i Antoniego Morawskich, Ewę i Jana Brzozowskich, Jana Piotrowskiego

 

Wtorek, 31 marca

16:30

 

Środa, 1 kwietnia

18:00 + Janusza Kosewskiego

 

Czwartek, 2 kwietnia

17:30 + Krzysztofa Grabowskiego

18:00 + Zbigniewa Ostrowskiego

 

Piątek, 3 kwietnia

16:00 w intencji księdza Proboszcza z okazji imienin

17:30 + Ryszarda Dąbrowskiego, r-ców Władysławę i Władysława Dąbrowskich

18:00 + Zofię (20 r. śm.) i Wincentego Brzostek

 

Sobota, 4 kwietnia

18:00 + Henryka Olszewskiego

18:00 + Janusza Kosewskiego

19:00 + Piotra Zwierowicza (5 r. śm.)

19:00 + Romualdę Winniak, Mariana Winniaka, Mariannę i Aleksandra Klepczyńskich, Józefa i Józefinę Winniak, Mariannę Tak, Andrzeja Winniaka

 

Niedziela, 5 kwietnia

8:00 + Stefana i Anielę Pawelskich i zm. rodz. Pawelskich

10:00 + Annę i Alojzego Czerwińskich, dziadków Czerwińskich i Mrokowskich

11:30 + Jadwigę Suwińską

11:30 Za Parafian

16:00 + Ryszarda Zalewskiego (int. imieninowa) Adama Krawczyka

 


Zachęcamy do pełnego uczestnictwa

we Mszy św. poprzez udział w Sakramencie Pokuty i Komunię Świętą